Wettelijke informatie

Site-editor

Domaine Berrua ****
Adres : Rue Berrua 64210 BIDART
Tel : 05 59 54 96 66
Email : contact@berrua.com
N° Siret : 43891849200010
Code APE : 5530Z
RCS : Bayonne B 438 918 492

Bemiddelaar

In geval van een geschil kan elke klant, na de zaak te hebben voorgelegd aan de klantendienst van de verkoper, de zaak voorleggen aan een consumentenbemiddelaar binnen een maximumtermijn van één jaar vanaf de datum van de schriftelijke klacht, per aangetekende brief, aan de verkoper. De contactgegevens van de bemiddelaar die door de klant kan worden gecontacteerd, zijn de volgende

BAYONNE MEDIATION
32 rue du Hameau, 64200 BIARRITZ
www.bayonne-mediation.com
06 79 59 83 38

Realisatie

GEEK TONIC
Vertegenwoordigd door Mr. Yohann Darmayan in zijn hoedanigheid van Manager
Hoofdkantoor : 1 ALL PIERRE GEORGES LATECOERE 64200 BIARRITZ
Tel : 05 32 74 11 52
E-mail : support@geek-tonic.com
Website : www.geek-tonic.com
SIRET : 89746755100015
APE : 6201Z

Auteursrechten en copyright

De volledige inhoud van deze site valt onder het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten onder de Franse wetgeving. Elke reproductie (met inbegrip van foto’s, iconen en downloadbare documenten) is verboden zonder voorafgaande toestemming van Geek Tonic. De reproductie op een elektronische drager van het geheel of een gedeelte van de site op papier of in elektronische vorm is verboden. Geek Tonic wijst alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website af. Geek Tonic wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor externe links die naar deze site verwijzen.

Persoonsgegevens en nominatieve informatie

U hebt recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die u betreffen, overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens (Loi ” Informatique et Libertés ” n° 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd op 6 augustus 2018). Om dit recht op toegang uit te oefenen, kunt u een schriftelijk verzoek richten aan de redacteur van de site.

Wetgeving

Volgens de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992 is het verboden delen van de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de redacteur van de site. Logo’s, beeldmateriaal, foto’s, video’s, grafische kaarten en teksten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Deze site kan, zonder dat zij daarvan op de hoogte is, door middel van hypermedia-links met andere sites zijn verbonden. De redacteur van deze site wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die op deze andere sites wordt gepresenteerd. De internetgebruiker erkent dat het gebruik van deze site valt onder het Franse recht.